Velkommen til Lydfabrikken

Lydfabrikken har specialiceret sig i udlejning af professionelt lydudstyr til teaterproduktion og lægger stor vægt på at levere det rigtige produkt til vores kunder.
Vi sælger og udlejer en bred vifte af produkter som er nøje udvalgte for at imødekomme de ofte meget høje krav til driftsikkerhed og fidelity.
Vi opgraderer løbende vores produktportefølje for hele tiden at være “up to date” med det nyeste.
Vi kan derfor levere det nyeste fra bla. DiGiCo, l’acoustics, Sennheiser, DPA Microphones, DirectOut Technologies, Wisycom og mange flere.

Trådløst udstyr

Hos Lydfabrikken har vi specialiseret os i det trådløse. Vi har stor erfaring i opsætning af store komplekse løsninger.
Vi udlejer Sennheiser og har bla. D9000, D6000, og 5000 Mikroport og 2000 inear.
Endvidere har vi Wisycom MTK952/MPR50 inear
Vi er altid friske på en god snak og et godt råd. Så ring til os hvis du har brug for hjælp.

Mixerpulte

Hos Lydfabrikken kan du leje DiGiCo digitale mikserpulte. Vi har en bred vifte af produkter som dækker stort set alle behov. Vi har endvidere et bredt udvalg af stageracks og interfaces så større og komplekse systemer kan konfigureres. I udlejning har vi DiGiCo SD5, SD10, SD8, SD9, SD12, SD11 og S21. Vi har madi router løsning fra Directout Technologies og kan således lave store netværk i Optocore såvel som madi.

Højtaler systemer

Hos Lydfabrikken kan du leje L-acoustics højttalere. I vores udlejning har vi KARA, ARCS WIFO, X12, 8xt, 5xt, SB18, SB28, LA8 og La4x. Vi har alt i rigger grej og kan således leverer mange forskellige løsninger til teater musik og events. Vi har stor erfaring i design og konfiguration af højttalersystemer i div. koncertsale til klassisk musik/symfoniorkester, teater og musicals.

Produktion

Vi kan hjælpe dig med pre-produktion, i form af planlægning, økonomi, transport og afvikling af forskellige typer arrangementer.

Afviklingssystemer

Hos Lydfabrikken kan du leje Q-lab systemer til afvikling af multitrack sessions og sfx playback. Vi konfigurerer redundante løsninger med output format efter eget ønske: madi, Optopcore, Adat, Dante, Aes/Ebu og analog.

Mikrofoner

Hos lydfabrikken kan du leje mikrofoner til alle formål, lige fra klassisk til rock. Vi har high-end mikrofoner i stort antal fra bla. Neumann, Dpa Microphones og Schoeps.

Musikreferencer

 • Roskilde Festival, Gloria Stage
 • Copenhagen Opera Festival
 • Copenhagen Phil
 • Ringsted Festival
 • Valby Summer Jazz
 • Bogø Jazz
 • Klang Festival
 • Phillip Glass, Kulturværftet, Helsingør
 • Ringsted Kongrescenter
 • Opera Hedeland
 • Den Sorte Diamant, Det Kongelige bibliotek

Turnéreferencer

 • Medina
 • Scarlet Pleasure
 • Carpark North
 • Burhan G
 • Lis Sørensen
 • Lars HUG
 • AQUA
 • Stine Bramsen
 • Minds of 99
 • Queen Machine
 • Marie Key
 • Efterklang
 • Østkyst Hustlers
 • Phlake

Teaterreferencer

 • Østre Gasværk Teater
 • Det Kongelige Teater
 • Betty Nansen Teatret
 • Nørrebro Teater
 • Folketeateret
 • Fredericia Teater
 • Odense Teater
 • Bellevue Teatret
 • Aalborg Teater
 • The One and Only Company
 • Avenue T
 • Teater V

TV-referencer

 • Kronprinseparrets priser, DR
 • P3 Guld, DR
 • Julehilsner til Grønland, DR
 • Året der gik, DR
 • X-Factor, DR
 • Melodi Grandprix, DR
 • Cirkus Sumarum, DR
 • Zulu Awards, Tv2
 • Fællessang på Charlie, Tv2
 • Dronningens 75 års fødselsdag, DR

Installationer

 • Betty Nansen Teatret
 • Stenhus Gymnasium, Holbæk
 • Knuds Kirke, Ringsted
 • Klostermarks Kirken, Ringsted
 • Østre Gasværk Teater
 • Trommen, Hørsholm
 • Cirkus Arena

Vores team

Anders Stadelund

Anders Stadelund

Direktør

 anders@lydfabrikken.dk

 +45 40 76 50 68

Tobias Frank

Tobias Frank

Projektleder, Lydteknik

 tobias@lydfabrikken.dk

 +45 61 14 83 76

Jens Bacher

Jens Bacher

Projektleder, Systemteknik

jens@lydfabrikken.dk

 +45 61 26 88 98

Kristoffer Johansen

Kristoffer Johansen

Booking/Logistik

kristoffer@lydfabrikken.dk

+45 31 70 62 57

Jes Christensen

Jes Christensen

Lager

jes@lydfabrikken.dk

 +45 31 70 65 96

Torben Stage

Torben Stage

Logistik

torben@lydfabrikken.dk

+45 31 40 74 56

Jan Zebis

Jan Zebis

Service

jan@lydfabrikken.dk

+45 53 88 26 57

Johan Olesen

Johan Olesen

Elev

johan@lydfabrikken.dk

+45 31 35 18 92

Søren Moore

Søren Moore

Elev

 soren@lydfabrikken.dk

+45  31 13 74 59

Gitte Kjær

Gitte Kjær

Bogholderi

faktura@lydfabrikken.dk

+45 57 68 00 07

Skriv til os

 • Bankoplysninger

  CVR: DK34578370
  Bank: Danske Bank
  Kontonr: 4955 11106366
  IBAN-nr: DK93 3000 0011 1063 66
  SWIFT-kode: DABADKKK

Find os her

Følg os på Facebook

Handelsbetingelser

Lydfabrikken ApS Revideret: d. 31/8 2018

Aftalen 

1. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers bortfalder de. Skriftlige tilbud er gældende i 14 dage, medmindre andet er anført. Der tages forbehold for fejlskrift, udsving i valutakurser, told, fragt og lignende omkostninger.

2. Alle priser er angivet i Danske Kroner, excl. moms, levering/afhentning og forbrugsvarer, med mindre andet er anført.

3. Udstyr er til rådighed fra 1. lejedag kl. 12 til sidste lejedag kl. 11, medmindre andet er aftalt.

4. Det lejede må ikke uden skriftlig tilladelse medbringes til udlandet.

5. Medmindre andet er aftalt, vil lejers annullering af allerede indgåede lejeaftaler give Lydfabrikken ret til at opkræve følgende betaling:

 1. Annullering 2 måneder før første lejedag: 25% af den samlede kontraktsum
 2. Annullering 1 måneden før første lejedag: 50% af den samlede kontraktsum
 3. Annullering 14 dage før første lejedag: 100% af den samlede kontraktsum.

6. Aflevering af det lejede før aftalt tid eller afkortelse af leje periode uanset årsag, giver ikke ret til nedslag i den aftalte leje pris, medmindre andet er aftalt.

7. Betaling sker, medmindre andet er aftalt, ved lejekontraktens afslutning, dog kan der ved lejeperioder over 14 dage kræves betaling ved lejeperiodens start.

8. Lejer er pligtig til at informere udlejer såfremt denne standser sine betalinger, erklæres konkurs, eller der indledes fogedsag mod lejer.

Forsikringsforhold 

9. Udlejer har tegnet forsikring på det lejede udstyr hos IF A/S, der dækker Brand, Tyveri, Hærværk samt anden pludselig skade op til 1 million DKK pr. skade i bygninger. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan hentes på www.lydfabrikken.dk/police

10. Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, dette gælder tillige hændelige skader. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Ved tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er i forhold til udlejer erstatningsansvarlig for skader som udlejer ikke får dækket af udlejers forsikring, herunder men ikke begrænset hertil, i tilfælde af:

a. Tyveri fra åben eller uaflåste bygninger/køretøjer og tyveri/hærværk af udstyr under åben himmel.

b. Vandskade på udstyr i midlertidige bygninger, telte, udendørs.

c. Glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst.

d. Forsætlig samt grov uagtsomhed.

e. Selvrisiko på 10.000 dkk,- pr. skade.

Benyttelse af det lejede 

11. Ejendomsretten til det lejede forbliver hos udlejer. Det er ikke tilladt lejer at pantsætte udstyret, eller på anden måde råde retligt over udstyret. Det lejede må ikke indbygges eller sammenføjes med fast ejendom.

12. Det lejede skal returneres i samme stand som ved udlevering, kabler være rullet op som ved levering, mikrofoner mv. skal være fri for tape og sminkerester og udstyret må ikke være tilsmudset af jord, maling etc. Afrensning og anden reetablering faktureres lejer.

13. Ved mangler ved det lejede, skal lejer straks kontakte Lydfabrikken. Lejer har ikke krav på nedslag i prisen eller ophævelse af lejeaftalen, såfremt Lydfabrikken inden rimelig tid kan levere erstatningsprodukter, eller på anden vis afhjælpe manglen.

14. Udlejer er i forbindelse med lejekontrakten uden ansvar for drifts og avance tab eller andet indirekte tab hos lejer.

15. Transport arrangeret af lejer er for lejers risiko fra det øjeblik udstyret forlader udlejers lager.

16. Såfremt lejer misligholder lejebetingelserne, ikke returnerer det lejede til den aftalte tid, eller på anden måde udsætter det lejede for fare kan Lydfabrikken straks ophæve lejeaftalen og afhente det lejede udstyr for lejers regning. Dette fritager ikke lejer for at betale fuld lejebetaling.

17. Værneting for tvister er Retten i Roskilde.